Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC VOROVIR SRL-D   este obligat să administreze în condiții sigure și doar în scopurile specificate date cu caracte personal furnizate de către clienți.

Datele sunt colectate și utilizate în scopul onorării comenzilor plasate de către utilizator în platformă, onorarea acestora și după caz în scopul reclamelor/marketingului.

Clienților le sunt garantate drepturile ce sunt prevăzute în Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Utilizatorul este în responsabil pentru confidențialitatea contului pesonal din cadrul platformei.  În cazul accesării contului de către alte persoane,SC VOROVIR SRL-D nu are responsabilitatea consecințelor ce vor putea apărea ulterior.

In cazul în care un utilizator observă/constată o accesare neautorizată în contul său, va lua legătura imediată cu SC.VOROVIR SRL-D.

Prin accesarea www.vorovir.ro, website deținut de SC VOROVIR SRL-D, vizitatorii își exprimă acceptul de a primi Cookies, dar acestea nu vor solicita informații personale.